Bc. Ondřej Krystyník

Bakalářská práce

Representation of Native Americans in Video Games

Representation of Native Americans in Video Games
Anotace:
Czech Résumé Tato práce si vzala za cíl prozkoumat stereotypy v zobrazování původních Američanů v počítačových hrách. Protože jsou počítačové hry stále relevantnější součástí popkultury, jejich dosah je značný a jejich potenciál šířit (a případně vyvracet) zažité předsudky a stereotypy je tedy zrovna takový. Nejprve bylo nutné vytyčit konkrétní stereotypy, jimž se práce věnuje, definovat je a ozřejmit …více
Abstract:
English Resumé This thesis appointed as its goal exploring stereotypes in representation of Native Americans in video games. Because video games are increasingly relevant as a part of modern pop culture, their reach is notable and so is their potential to perpetuate (or eventually subvert) preconceptions and stereotypes. First it was necesasary to mark specific stereotypes targeted by this thesis, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Stefan Veleski, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta