Mgr. Veronika Klimešová

Bakalářská práce

Genderové rozdíly

Gender differences
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami v rámci sobě připisované míry maskulinity a feminity, agresivity (tj. agresivity fyzické, verbální, hostility a hněvu) a poměru ukazováčku a prsteníčku a zda-li mezi těmito proměnnými existují lineární vztahy. Dále jsou zjišťovány i úrovně žádoucí maskulinity a feminity ideálního nejlepšího přítele a ideálního partnera, které jsou konfrontovány …více
Abstract:
The aim of this work is to determine what are the differences between men and women in terms of self-ascribed level of masculinity and feminity, aggression (i.e. physical and verbal aggression, hostility and anger) and the ratio of the index finger and ring finger and whether linear relations exist among these variables. Furthermore the levels of desirable masculinity and feminity of ideal best friend …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Scott, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií