Lenka Chvojková

Diplomová práce

Finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu Agrofert - oblast Čechy

Anotace:
Diplomová práce, Finanční analýza firem působících v segmentu zemědělství v koncernu Agrofert – oblast Čechy, se zabývá analýzou ekonomických výsledků. Konkrétními zkoumanými společnostmi jsou Cerea a.s., ZZN Pelhřimov a.s. a ZZN Polabí a.s. a jejich ekonomické výsledky za období od roku 2010 do roku 2013. Cílem práce je provedení mezipodnikového srovnání a odhalení společných znaků společností.
Abstract:
The diploma thesis, Financial analysis of agricultural companies from Agrofert group – Bohemia, analyse economic results. Specifically the companies are represented by Cerea a.s., ZZN Pelhřimov a.s. and ZZN Polabí a.s. and their economic results in period from year 2010 to year 2013. The aim of the work is performance of intercompany comparison and identification of common characters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií