Bc. Eva Dobroslávková

Diplomová práce

Kvalita života pacientů podstupujících aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenózně

Quality of life of patients undergoing application high doses vitamin C intravenously
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života pacientů a aplikací vysokých dávek vitamínu C intravenózně. Teoretická část je věnována historii vitamínu C, intravenózní aplikaci vysokých dávek a režimovým opatřením, perorální a intravenózní aplikaci vitamínu C, nemoci způsobené nedostatkem vitamínu C a kvalitě života pacientů. V empirické části diplomové práce je prezentována analýza a interpretace získaných …více
Abstract:
The thesis deals with quality of life of patient and application of high doses of vitamin C intranevously. The teoretical part is devoted to history of vitamin C, intravenous applications of high doses and regimen measures, oral and intravenous administration of vitamin C, diseases causes by vitamin C deficiency and patient quality of life. The empirical part of the thesis presents the analysis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta