Jan Hrubý

Bakalářská práce

Vybrané problémy transformace výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů na základ daně z příjmů právnických osob

Selected problems of transformation of the economic result according to the Czech accounting regulations based on corporate income tax
Anotace:
Bakalářská práce definuje pojmy účetního výsledku hospodaření a základu daně a věnuje se počítání základu daně upravováním účetního výsledku hospodaření pro účely výpočtu daně z příjmu právnických osob v České republice. Práce vychází z Přiznání k dani z příjmu právnických osob a je podle sledu řádků tohoto dokumentu i řazena. U vybraných řádků zmíněného formuláře práce nejprve teoreticky rozebírá …více
Abstract:
The bachelor thesis defines the concepts of accounting profit and tax base and devotes to the calculation of the tax base by adjusting the accounting result for the purposes of calculating the corporate income tax in the Czech Republic. The thesis is based on the Corporate income tax form and is ranked according to the rows of this document. For selected rows of the above-mentioned work form, it first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Marina Purina
  • Oponent: Michal Hora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71074