Bc. Lucie HALTOFOVÁ

Bakalářská práce

An analysis of the differences between the advertisements of health and nutrition-related products addressed at adults and children

An analysis of the differences between the advertisements of health and nutrition-related products addressed at adults and children
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the differences between the language used in advertisements, which are addressed at adults and children. Analysed ads are focused on advertising health and nutrition-related products. The theoretical contains primarily general information on advertising discourse, the language of advertising and, moreover it includes information on advertisement connected …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat rozdíly v jazyku požívaném v reklamách, které jsou určeny pro dospělé a děti. Zkoumané reklamy jsou zaměřeny na zdraví a produkty související s výživou. Teoretická část se zaměřuje primárně na obecné pojednání o reklamním diskurzu, jazyk užívaný v reklamách a stručně pojednává také o reklamách souvisejících se zdravím. Praktická část je založena na analýze …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALTOFOVÁ, Lucie. An analysis of the differences between the advertisements of health and nutrition-related products addressed at adults and children. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta