Bc. Lucie HALTOFOVÁ

Bachelor's thesis

An analysis of the differences between the advertisements of health and nutrition-related products addressed at adults and children

An analysis of the differences between the advertisements of health and nutrition-related products addressed at adults and children
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the differences between the language used in advertisements, which are addressed at adults and children. Analysed ads are focused on advertising health and nutrition-related products. The theoretical contains primarily general information on advertising discourse, the language of advertising and, moreover it includes information on advertisement connected …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat rozdíly v jazyku požívaném v reklamách, které jsou určeny pro dospělé a děti. Zkoumané reklamy jsou zaměřeny na zdraví a produkty související s výživou. Teoretická část se zaměřuje primárně na obecné pojednání o reklamním diskurzu, jazyk užívaný v reklamách a stručně pojednává také o reklamách souvisejících se zdravím. Praktická část je založena na analýze …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALTOFOVÁ, Lucie. An analysis of the differences between the advertisements of health and nutrition-related products addressed at adults and children. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta