Mgr. Jana Martincová, Ph.D.

Disertační práce

Kritické myšlení studentů fakulty humanitních studií

Critical Thinking of Students of the Faculty of Humanities
Anotace:
Disertační práce pojednává o fenoménu kritické myšlení a jeho postavení v rámci terciárního vzdělávání. Konkrétně se zaměřuje na výzkum úrovně kritického myšlení u studentů vybrané fakulty humanitních studií. V teoretické části autorka objasňuje terminologické zakotvení pojmu kritického myšlení, a to pohledem českých i zahraničních autorů. Dále představuje modely kritického myšlení, spolu s jeho strategiemi …více
Abstract:
This dissertation deals with the phenomenon of critical thinking and its position within tertiary education. Particularly, it focuses on the research of the level of critical thinking in students of a selected faculty of humanities. In the theoretical part, the terminological position of the term “critical thinking” is clarified, as viewed by both Czech and foreign authors. Further, models of critical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta