Bc. Nikola Pecháčková

Bakalářská práce

Hydrotermální turmalinizace v metamorfitech v Mongolském Altaji

Hydrothermal turmalinization in metamorphic rocks in the Mongolian Altay
Anotace:
Předmětem této práce je studium hydrotermální turmalinizace v metamorfitech oblasti Mongolského Altaje na lokalitě Khundiin gol. V této oblasti proběhlo mapování v rámci projektu České geologické služby v roce 2012. Tato práce se zaměřuje především na hydrotermální turmalinizaci svázanou s křemennými žilami. Vznik akcesorického magnetitu ve fylitech je pravděpodobně také spojen s turmalinizací. Fluidní …více
Abstract:
This thesis examines the hydrothermal tourmalinization in metamorphites in Mongolian Altai region, at Khundiin gol. In 2012, Czech Geological Survey mapped this area within their project. This work is mainly focused on hydrothermal tourmalinization, bounded with quartz veins. Origin of accessory magnetite within phyllite, is probably also connected with tourmalinization. Fluid Inclusions in quartz …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta