Theses 

Základní a mateřská škola v Trstěnicích – Tomáš Rapf

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia

Tomáš Rapf

Bakalářská práce

Základní a mateřská škola v Trstěnicích

Primary and alementary shool in Trstenice

Anotace: Bakalářská práce se zabývá kulturními akcemi, které byly pořádány Základní školou a Mateřskou školou v Trstěnicích. Akce, jež jsou v práci detailně rozepsány, se uskutečnily v časovém intervalu let 1948 1989. V samotném úvodu práce je shrnuta historie obce od jejího počátku, až takřka do současnosti. V dalších kapitolách je věnován prostor samotnému školství v již zmíněné obci, jehož kořeny sahají až do roku 1765. Protože škola v Trstěnicích byla a i v současnosti je školou malotřídní, je vhodné celkově se zmínit o vývoji tohoto typu školy ve sledovaném období. Velmi podstatnou je kapitola, zmiňující se o kulturních akcích, ať už pořádaných školou samotnou nebo ve spolupráci školy a obce. Jsou zkoumány především akce s politickým podtextem, jako byla VŘSR, oslavy Svátku práce, oslavy Dne osvobození od fašismu a další. Prostor je ale také dán obyčejným událostem, které ve vývoji obce vždy sehrály důležitou roli. V práci jsou rovněž zapracovány záznamy z místního národního výboru. Z těchto zápisů bych rád uvedl několik příkladů, aby bylo zřejmé, jakým způsobem ovlivňoval život na vesnici, nejen z hlediska kulturních akcí, ale také z pohledu, jakým výbor zasahoval do života prostých lidí.

Abstract: The Bachelor's Thesis deals with cultural events that were organized by the Primary school and kindergarten in Trstěnice. Described in detail in the thesis, these events took place through 1948-1989. The beginning summarizes the history of the village from its foundation to almost the present day. Following chapters are about the education itself and its local development since 1765. Because the school in Trstěnice used to and remains to teach only the first five grades to this very day, it is appropriate to mention its general progress in the observed time period. Very significant chapter is the one dealing with the cultural events organized by the school alone or along with the village and the community. Primary emphasis is on events with political subtext such as the Great October Socialist Revolution, the celebration of Labor Day, liberation of the Republic and so on, but ordinary events that still managed to have an impact on the development of the village are included as well. Thesis also contains records from the Town Hall archives, from which I would like to present a few examples of how was the everyday life of the people in the village affected, not only by the cultural events, but also by the interfering National Committee.

Klíčová slova: Trstěnice, kulturní akce, historie školství, školství, historie Trstěnic, malotřídní školy, MNV Trstěnice, pionýrská organizace, výročí prezidentů, VŘSR

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 21. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Smrž

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27396 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Rapf, Tomáš. Základní a mateřská škola v Trstěnicích. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz