Theses 

User experience design jako nástroj pro vylepšení konverzního poměru – Mgr. Jan Hrubeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Hrubeš

Bakalářská práce

User experience design jako nástroj pro vylepšení konverzního poměru

User experience design as a tool for conversion ratio improvement

Anotace: Bakalářská práce se zabývá úpravou internetového obchodu. Obsahuje stručný přehled problematiky user experience, jeho designu a webové analýzy zaměřené na sledování cílů internetového marketingu. Na základě těchto poznatků navrhuje novou podobu problematických částí internetového obchodu, která vede ke zlepšení uživatelského prožitku. Po provedení změn zkoumá pomocí praktik webové analýzy a nástroje Google Analytics dopad těchto úprav na konverzní poměr a prodej. Cílem je najít vztah mezi designem zaměřeným na použitelnost a dobrý uživatelský prožitek a množstvím nákupů v aplikaci e-commerce.

Abstract: This thesis deals with the improvement of e-commerce system. It contains brief summary of user experience, the design and web analysis focused on measuring of the objectives of internet marketing. Based on this theory, thesis suggests a new design of problematic areas, which leads to improved user experience. Subsequently, thesis examine impact of these adjustments on the conversion ratio and sale with Google Analytics. The aim is to find the relationship between design focused on usability and good user experience and the amount of purchases in e-commerce.

Klíčová slova: User experience, user experience design, použitelnost, přístupnost, důvěryhodnost, analýza webu, Google Analytics, testování, konverzní míra, e-commerce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: RNDr. Martin Jakubička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz