Bc. Ruslan Mykulin

Bachelor's thesis

Vliv projektu plynovodu Nabucco na pozici Ukrajiny jako tranzitní země

Impact of Nabucco pipeline project for Ukraine's position as the transit country
Abstract:
Cílem práce je zjistit, do jaké míry může tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu být ovlivněn plánovanou budoucí výstavbou plynovodu Nabucco. Plynovodní trasa, která vede z Ruska přes Ukrajinu a zásobuje členské státy EU, každoročně dodává 120 mld. m3 plynu. Výkonnost předpokládaného plynovodu Nabucco má činit cca 31 mld. m3 ročně. V úvahu budou brány následující faktory: Skutečnost, že plánovaná výkonnost …more
Abstract:
Abstract: The aim of this paper is to determine to what extent the gas transit to Europe through Ukraine will be affected by the upcoming planned construction of the Nabucco pipeline. Gas pipeline route that runs from Russia through Ukraine annually transports 120 billion m3 of gas; whereas the transport performance of Nabucco gas pipeline is expected to reach about 31 billion m3 per year. The following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies