Theses 

Nástroje Public Relations a jejich vliv na image firem v IT prostředí – Michaela Gavendová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě

Michaela Gavendová

Bakalářská práce

Nástroje Public Relations a jejich vliv na image firem v IT prostředí

Public Relations Tools and their Influence on the Image of Companies in the IT Environment

Anotace: Tato bakalářská práce představuje stručný úvod do problematiky komunikačních nástrojů Public Relations a jejich vlivu na image firem v IT prostředí a vychází převážně z pramenů zapůjčené literatury a běžně dostupných zdrojů na internetu. V teoretické části popisuje a definuje pojem Public Relations navazující na jeho komunikační nástroje, které definuje a řeší jejich vliv na image firmy. Dále se v této práci můžete dozvědět o historii a vývoji PR, jeho rozdělení, interním a externím PR nebo také o pojmu image. Cílem praktické části bakalářské práce je analýza komunikačních nástrojů pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo ve dvou konkurenčních firmách zabývajících se telekomunikacemi. Tento dotazník bude přiložen jako příloha bakalářské práce. V praktické části se bude nacházet i benchmarking neboli porovnání zvolených konkurenčních firem na základě jejich webových stránek.

Abstract: This bachelor´s thesis describes communication tools of Public Relations and their influence on companies´ image. It mainly depicts IT surroundings and stems from borrowed literature and sources on the internet. The theoretical part deals with the concept of Public Relations that is associated with communication tools which defines and tries to solve the influence on companies´ image. The thesis deals with the history and development of PR, its division, internal and external PR or describes the concept image itself. The aim of practical part is the analysis of communication tools. The questionnaire was used in two companies that are specialized in telecommunication. There is an appendix at the end of the bachelor´s thesis with questionnaire. In practical part is benchmarking which is comparison of chosen companies based on website pages.

Klíčová slova: Public Relations, PR, image firmy, komunikační nástroje

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40245 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Gavendová, Michaela. Nástroje Public Relations a jejich vliv na image firem v IT prostředí. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz