Bc. Jana Holcová

Bakalářská práce

Evidence obalových materiálů ve firmě Siemens, s.r.o., o.z. Nízkonapěťová technika

Evidence of packaging materials at Siemens, Ltd., branch Low voltage technology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na evidenci obalů ve firmě Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová technika v Trutnově. Uvádí se zde povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., O obalech a jak probíhá nakládání s obaly a následná povinnost k vyplnění Čtvrtletního výkazu o produkci obalů.
Abstract:
This thesis deals with evidence of packaging materials in company Siemens, Ltd., branch Low voltage technology in Trutnov. Companies in Czech Republic must comply Packaging Act No. 477/2001 Coll, On packaging and how the management of packaging and the subsequent obligation to complete the quarterly questionnaire about packaging production.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holcová, Jana. Evidence obalových materiálů ve firmě Siemens, s.r.o., o.z. Nízkonapěťová technika. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera