Luboš ŽIŽKA

Bachelor's thesis

Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o.

Personal marketing in the company BRUSH SEM Ltd.
Anotácia:
Práce pojednává o problematice personálního marketingu v průmyslovém podniku. Teoretická část je věnována nástrojům a aktivitám, které personální marketing využívá. Praktická část práce obsahuje charakteristiku společnosti zahrnující popis aktuální situace personálního marketingu ve společnosti, dále je provedena analýza pracovního trhu v okrese Plzeň-město. Hlavní částí práce je inovační návrh stávajícího …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issues of personal marketing in an industrial establishment. The theoretical part introduces the issue of per-sonal marketing; it deals with the instruments and activities which are used by personal marketing. The practical part contains the characteristics of the company including the description of the actual situation of personal marketing in the company. An …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedúci: Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽKA, Luboš. Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/