Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Disertační práce

The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition

The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition
Anotace:
Povaha výstavby náboženských světů byla vždy významným tématem ve studiu náboženství, nicméně je to výsledkem pouze nedávného vývoje, v návaznosti šířeji probíhající materiální obrat v sociálních vědách, že náboženská materialita začala získávat pozornost srovnatelnou s nehmotnými objekty náboženských světů jako jsou ideje, víry nebo postoje. Materiální náboženství, jako významný metodologický postoj …více
Abstract:
Construction of religious worlds has always been an important topic for the study of religions, however, it is only of recent developments and in conjunction with more broadly conceived material turn in social sciences that religious materiality received attention comparable to those intangible objects of religions such as ideas, beliefs or attitudes. Material religion, as a distinct program in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: dr. hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof. Joseph Bulbulia

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta