Bc. Kateřina Mašľárová

Diplomová práce

Konfliktní situace učitelů s žáky 2. stupně ZŠ

Conflict Situations Between Teachers and Parents of Students from Fifth to Ninth Grade of Elementary School
Anotace:
V naší práci jsme se zaměřili na problematiku konfliktních situací mezi učiteli a rodiči žáků druhého stupně základních škol. Výzkumná část diplomové práce se zabývá subjektivním vnímáním konfliktních situací mezi učiteli a rodiči žáků 2. stupně ZŠ z pozice učitelů. Námi osloveni učitelé základních škol odpovídali na otázky prostřednictvím námi vyhotoveného dotazníku. Cílem diplomové práce bylo, na …více
Abstract:
Our work was focused on problems of conflict situations between teachers and parents of the pupils on the second grade of primary schools. The research part of the theses covers a subjective perception of conflict situations between the teachers and the pupils of the second grade of the primary school of the point of view of the teachers. The teachers who were inquired by us answered the questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta