Jiří Tylich

Bakalářská práce

Aplikace algoritmu lineárního programování pro nalezení vhodného umístění distribučních center v síti a pro efektivní návrh přepravní sítě

The application of linear programming algorithm for finding of an appropriate location of distribution centers in network and an effective transportation network design
Anotace:
Nákladní doprava prošla během posledních desetiletí pozoruhodným vývojem jako důsledek faktorů ekonomického vývoje, rozšiřování infrastruktury a technologických inovací. Všeobecně lze konstatovat, že rozvoj nákladní přepravy jde ruku v ruce s vývojem ekonomických aktivit. Rozvoj infrastruktury a inovativních technologií umožňují v oblasti nákladní přepravy dosažení větší efektivity a produktivity, …více
Abstract:
Freight transportation has undergone remarkable developments over the past decade as a result of synergy of these factors: economic development, infrastructure improvement, and technological innovation. Generally speaking, freight transportation follows the development of economic activity. Improving infrastructure and technological innovations make freight transportation more efficient and productive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2013
  • Vedoucí: Vladimír Tichý
  • Oponent: Jan Fábry

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36679

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika