Bc. Lenka Cardová

Diplomová práce

Metodické listy pro výuku počítačové grafiky na středních uměleckých školách – vektorová grafika v programu Adobe Illustrator

Teaching Methods for Computer Graphics at Secondary Art Schools - Vector Graphics in Adobe Illustrator
Anotace:
Diplomová práce předkládá kompletně zpracované pojetí výuky vektorové grafiky, která tvoří běžnou součást látky předmětu počítačová grafika, vyučovaného na středních odborných školách výtvarného zaměření. Úvodní část textu se zabývá pedagogicko-didaktickými náležitostmi předmětu, jeho hlavní část pak tvoří metodické listy obsahující výklad k důležitým ovládacím prvkům programu, doplněný o praktická …více
Abstract:
The thesis presents a thoroughly elaborated concept of teaching vector graphics, which constitutes a part of the subject matter of computer graphics taught at secondary schools specialized in art. The introductory part of the thesis focuses on pedagogical and didactic issues of the subject. The main part consists of methodological sheets containing presentation of important control elements, and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta