Mgr. Libor Pospíšil

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující míru politických represí na území vybraných správních jednotek v letech 1948 - 1960

Factors influencing political repressions in select Czechoslovak administrative territories, 1948 - 1960
Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu průběhu a povahy kolektivizace zemědělství v období 1949-1956 v okresech tehdejšího Olomouckého kraje. Cílem bylo poukázat na rozdílnost intenzity kolektivizace v jednotlivých okresech a současně se pokusit na základě dosavadního výzkumu definovat některé faktory, které mohly průběh kolektivizace ovlivnit.
Abstract:
This work is focused on analysis of agriculture collectivization character and collectivization process in period 1949-1956 in selected constituencies of former Olomoucký kraj. Objective of this thesis is to point out difference in collectivization intensity in particular constituencies and also try to define some factors influencing collectivization process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Ripka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií