Bc. Ivana Vaľková

Diplomová práce

Trh práce a problematika nezamestnanosti rizikových skupín v SR/v regióne

Labor market and problems of unenployment risic group in SR/region
Abstract:
The goal of our diplomawork is give information about employment market, about disputableness of worklessness and worklessness of risk groups in Slovakia. In analitical part wedefined the goal to put near disputableness of work lessness the most risk groups, alumni in region Spiš, if you like in district Kežmarok and draft up suggestions and advisable for deployment. Theoretic part our diplomawork …více
Abstract:
Cieľom našej diplomovej práce je poskytnúť informácie o trhu práce, o problematike nezamestnanosti a nezamestnanosti rizikových skupín na Slovensku. V analytickej časti sme si za cieľ určili priblížiť problematiku nezamestnanosti najrizikovejšej skupiny, absolventov v regióne Spiš, resp. v okrese Kežmarok a navrhnúť návrhy a odporúčania na zlepšenie. Teoretická časť našej diplomovej práce pozostáva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance