Theses 

The Usage of Enogastronomical Rules in the World and in the Czech Republic – Zuzana Kozlovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Zuzana Kozlovská

Bakalářská práce

The Usage of Enogastronomical Rules in the World and in the Czech Republic

The Usage of Enogastronomical Rules in the World and in the Czech Republic

Anotace: Abstrakt KOZLOVSKÁ, Zuzana. Užití enogastronomických pravidel ve světě a v České republice. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze: 2017. 58 s. Tato bakalářská práce se zabýva užitím enogastronomických pravidel ve světě a v České republice. Účelem této bakalářské práce je najít implementaci a specifikaci enogastronomických pravidel pro různé odrůdy ve světě a zjistit rozsah užití enogastronomický pravidel v České republice. V teoretické části této bakalářská práce proběhl sběr informací ohledně enogastronomických pravidel za účelem získání všeobecného přehledu. Metodika, která byla použita pro zpracování analytické časti, zabývající se Českou republikou, byla provedena na základě polostrukturovaných rozhovorů s deseti respondenty, kteří byli vybráni náhodně. Následně byla užita metoda pozorvání na autorově pracovišti ve vinném baru. Pro analytickou část, která se soustředila na svět byla užita metodika, která spočívala v analýze teoretické části. Poslední část bakalářské práce se zabývá návrhy pro zlepšení užití enogastronomických pravidel a take závěrem, kde jsou shrnuty získané výsledky.

Abstract: Abstract KOZLOVSKÁ, Zuzana. The Usage of Enogastronomical Rules in the World and in the Czech Republic. [Bachelor dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague: 2017. 58 p. This bachelor thesis focuses on the usage of enogastronomical rules in the world and in the Czech Republic. The purpose of this thesis was to find out the implementation and specification of enogastronomical rules for different grape varieties in the world and detect the scope of usage of enogastronomical rules in the Czech Republic. The information about enogastronomical rules were collected in the first part, which refers to literature review that shows an overall overview on enogastronomy. The methodology, which was used for the analytical part for the Czech Republic were semi-structured interviews with ten respondents who were selected randomly and method of observation at author´s working place in the wine bar. Subsequently, for the world the analysis of literature review was used. The last part of this bachelor thesis deals with recommendations for improvement of usage of enogastronomical rules and conclusion where are results and findings summarized.

Keywords: enogastronomie, enogastronomické pravidla, jídlo, párování vína s jídlem, víno enogastronomy, enogastronomical rules, food, wine, wine and food pairing

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz