Lenka Zatloukalová

Bakalářská práce

An Analysis of Employee Satisfaction in a Chosen Company

An Analysis of Employee Satisfaction in a Chosen Company
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of employee satisfaction in a chosen company. The thesis is divided into two parts. The theoretical part has four main chapters dealing with human resource management, job satisfaction and dissatisfaction, factors influencing job satisfaction, and motivation. The practical part is focused on the introduction of the selected company and the main and most …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců u vybrané firmy. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část má čtyři hlavní kapitoly, které se zabývají řízením lidských zdrojů, pracovní spokojeností a nespokojeností, faktory ovlivňující pracovní spokojenost a motivací. Praktická část je zaměřena na představení vybrané firmy a na hlavní a nejdůležitější část této práce-dotazník …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zatloukalová, Lenka. An Analysis of Employee Satisfaction in a Chosen Company. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe