Ing. Bc. Marek Šubrt

Bakalářská práce

Hodnocení efektivnosti investice v souvislosti s porušením rozpočtové kázně

Evaluation of Investment Efficiency in Connection with the Breach of Budget Discipline
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investice v několika variantních scénářích. Práce je zahájena vysvětlením podstaty investic a faktorů ovlivňujících investiční rozhodování. Následuje konstrukce peněžních toků z investic a představení metod hodnocení jejich efektivnosti, včetně zdrojů financování s důrazem na dotace. Klíčová kapitola je věnována charakteristice institutu porušení …více
Abstract:
The subject of the thesis is to evaluate the efficiency of investments in several alternative scenarios. The thesis begins with explaining the essence of the investments and the factors influencing investment decisions. Be followed by construction of the cash flow from the investments and the performance of methods for evaluating their efficiency, including funding sources with an emphasis on subsidies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management