Jan Dedek

Diplomová práce

Řídicí a informační systém pro elektrické jednostopé vozidlo

Control and Information System for Electric Vehicle
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem řídicího a informačního systému a výrobou prototypu elektrického jednostopého vozidla s důrazem na použití bezkartáčového motoru s permanentními magnety a baterií jako zdrojem elektrické energie. Vyvinutý řídicí systém umožňuje provádět konfiguraci parametrů vozidla operátorem, kterému rovněž budou zobrazovány potřebné údaje, jako například rychlost, ujetou vzdálenost nebo …více
Abstract:
This thesis deals with a development of control and information system and a production of prototype of electric wheeled vehicle with an emphasis on a use of brushless engine with permanent magnets and battery which us a power source. The developed control system allows to configure parameters of the vehicle by an operator, which also will have necessary information, such as speed, distance travelled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Slanina
  • Oponent: Karel Musil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika

Práce na příbuzné téma