Nikola CHOMOUTOVÁ

Bakalářská práce

Život v sociálně vyloučené lokalitě Předlice

Life in a socially excluded locality Předlice
Anotace:
Bakalářská práce se zpočátku zaměřuje na aktuální problematiku sociálního vyloučení sociálně vyloučené lokality. Autorka nejprve vymezí sociální vyloučení jako takové a následně osoby ohrožené sociálním vyloučením a socioekonomické bariéry, které mohou stát mezi sociálně vyloučenými osobami při získávání bydlení. Cílem práce je analyzovat socioekonomické bariéry, které stojí mezi obyvateli Předlic …více
Abstract:
The bachelor thesis is initially focused on a topical issue of social exclusion of a socially excluded locality. Firstly, the social exclusion itself is defined and then people threatened by social exclusion as well as socio economic barriers that might be erected among socially excluded people during their effort to get housing. The aim of the thesis is to analyse socio economic barriers that are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOMOUTOVÁ, Nikola. Život v sociálně vyloučené lokalitě Předlice. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická