Bc. Ivana Petrášková

Diplomová práce

Význam sociální rehabilitace pro uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce

The importance of social rehabilitation of people with intellectual disabilities in the labor market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem sociální rehabilitace v kavárně Anděl pro uplatnění osob s mentálním postižením na volném trhu práce. První část teorie se zabývá informacemi o sociální rehabilitaci, popisuje její formy, legislativní základ pro její provozování a obecně se zabývá sociální prací s osobami s mentálním postižením. Druhá část práce je věnována teoretickým informacím o mentální retardaci …více
Abstract:
This thesis deals with the importance of social rehabilitation in Angel Cafe for people with mental disabilities in the open labor market. The first part deals with the theory of information about social rehabilitation, describes its form, the legislative basi for its operation and generally deals with social work with persons with mental disabilities. The second part is devoted to theoretical information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta