Bc. Ivana Petrášková

Master's thesis

Význam sociální rehabilitace pro uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce

The importance of social rehabilitation of people with intellectual disabilities in the labor market
Abstract:
Diplomová práce se zabývá významem sociální rehabilitace v kavárně Anděl pro uplatnění osob s mentálním postižením na volném trhu práce. První část teorie se zabývá informacemi o sociální rehabilitaci, popisuje její formy, legislativní základ pro její provozování a obecně se zabývá sociální prací s osobami s mentálním postižením. Druhá část práce je věnována teoretickým informacím o mentální retardaci …more
Abstract:
This thesis deals with the importance of social rehabilitation in Angel Cafe for people with mental disabilities in the open labor market. The first part deals with the theory of information about social rehabilitation, describes its form, the legislative basi for its operation and generally deals with social work with persons with mental disabilities. The second part is devoted to theoretical information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta