Ing. Juraj Barťák

Bakalářská práce

Vliv médií na utváření veřejného mínění

Influence of Media in shaping public opinion
Abstract:
The bachelor thesis`s aim is to familiarize the reader with media and their functioning and to confirm the infuence of mass media in shaping public opinion. The practical part is based on the theory of agenda setting. The bachelor thesis was divided into eight chapters. These chapters are about media, media developement, types of media and about public opinion as well. I used a questionnaire to confirm …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámiť čitateľa s mediálnou problematikou a potvrdiť fakt, že masmédiá vplývajú na utváranie verejnej mienky. V praktickej časti práca vychádzala z teórie agenda setting. Práca bola rozdelená do ôsmich kapitol. V jednotlivých kapitolách som okrem médií, ich vývoja, funkcií, typov médií, opísal aj verejnú mienku. V praktickej časti som sa snažil na základe dotazníka …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní