Bc. Lucie Zimmermannová

Bakalářská práce

Správní trestání v oblasti ochrany životního prostředí

Administrative punishment in the field of environmental protection
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správního trestání v právu životního prostředí. V této bakalářské práci se pokusím zhodnotit platnou právní úpravu správního trestání z hlediska požadavků vyplývajících z práva a z hlediska efektivity zajištění ochrany životního prostředí. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, zájmu o tuto aplikační praxi v právu životního prostředí. V zaměstnání i v osobním …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses the issue of administrative punishing in the environmental law. Through this bachelor thesis, I will attempt to evaluate applicable legislation of administrative punishing in terms of requirements arising from the legislation and in terms of ensuring effectiveness of environmental protection. I have chosen this topic because of my interest in this field of law. I have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta