Michal Maximilián

Diplomová práce

Řízení projektu v oblasti vývoje webových aplikací

Project management in web application development area
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení projektů v oblasti vývoje webových aplikací. Nejprve autor na základě systematické analýzy literatury definuje základní pojmy této oblasti a posléze popisuje charakteristiky vybraných obecně uznávaných metodik projektového řízení. Následně jsou shrnuty specifika webových projektů a je popsána analyzovaná IT společnost. Využitím informací z dostupných …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on project management in web application development. At first, based on a systematic analysis of the literature, the author defines the basic concepts of this area. Afterwards, the characteristics of selected generally accepted methodologies of project management are described. Subsequently, the specifics of the web projects are summarized and the analyzed IT company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Petr Doucek
  • Oponent: Ondřej Jureček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75185