Bc. Martina Kyselá

Bakalářská práce

Odborná praxe jako součást vzdělávání na střední škole

Professional experience as part of education in secondery school
Anotace:
V bakalářské práci je zjišťována a analyzována aktuální realizace odborné praxe na vybrané škole a je navrhnuto zlepšení. První část práce je zaměřena teoreticky. Jsou zde popisovány základní pedagogické pojmy, charakteristika Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Trutnov, především souvislá mimoškolní praxe a odborný výcvik ve škole. Druhá část práce popisuje výzkumné šetření, které …více
Abstract:
This bachelor thesis identifies and analyzes the current state of practice in a selected school and suggests improvements for future organizing. Part one is theoretical. It describes basic educational concepts, characteristics of the Secondary Vocational School of Trutnov, especially continuous after-school practice and professional training at school. Part two describes a research which was carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Tibor Slažanský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kyselá, Martina. Odborná praxe jako součást vzdělávání na střední škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN