Silvie KOVÁŘOVÁ

Diplomová práce

Flexibilní formy zaměstnání

Flexible Forms of Employment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zvyšující se flexibilitou v pracovněprávních vztazích, a to konkrétně flexibilními formami zaměstnání. Otázka flexibility se v posledních letech řadí mezi velmi diskutovaná témata. Flexibilita nabývá stále významnějšího vlivu rovněž v oblasti pracovního zákonodárství, a stává se tak jeho nedílnou součástí. Hlavním cílem této práce bylo podat komplexní náhled na flexibilní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the increasing flexibility in labor relations, namely flexible forms of employment. The issue of flexibility in recent years ranked among the most discussed topics. Flexibility is becoming more significant influence also of labor legislation, and becomes its integral part. The main objective of this work was to give a comprehensive view of flexible forms of employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Silvie. Flexibilní formy zaměstnání. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bynhl7 bynhl7/2
25. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 5. 2012
Marklová, E.
26. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.