Bc. Monika Macháčková

Diplomová práce

Alois Vojtěch Šmilovský – vybraná díla

Alois Vojtěch Šmilovský – Selected Works
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza vybraných děl dnes již pozapomenutého autora Aloise Vojtěcha Šmilovského. V prvních dvou kapitolách je představena Šmilovského osobnost (včetně zařazení do literárního kontextu) a současně detailně vyhodnocena dostupná literatura Šmilovským se zabývající. V následujících třech kapitolách je autor představen jako prozaik, básník a dramatik, přičemž každá kapitola přináší …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze selected works of Alois Vojtěch Šmilovský who fell into oblivion. First two chapters are devoted to the personality of Šmilovský (including his classification in literary context) together with detailed evaluation of available literature dealing with Šmilovský. In the next three chapters, the author is presented as a novelist, poet and playwright, each chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma