Bc. Ondřej Velíšek

Bachelor's thesis

Nasazení OAuth 2.0 pro systém Perun

OAuth 2.0 Integration into Perun System
Abstract:
Perun je systém, který využívají organizace na správu uživatelů, služeb a řízení přístupu uživatelů ke službám. Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout architekturu autentizace a autorizace pomocí protokolu OAuth 2.0, která umožní aplikacím třetích stran bezpečně využívat funkcionalitu Peruna. Dále architekturu implementovat a její funkčnost demonstrovat na ukázkové aplikaci. Architekturu využijí …more
Abstract:
Perun is a system, which is used by organizations for managing users, services and controling access to these services. Goal of this thesis is design authentication and authorization architecture with protocol OAuth 2.0, which will let third party applications use Perun safely. Than implement the architecture and demonstrate its functionality by example application. Architecture will be used for instace …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic