Bc. Ondřej Velíšek

Bakalářská práce

Nasazení OAuth 2.0 pro systém Perun

OAuth 2.0 Integration into Perun System
Anotace:
Perun je systém, který využívají organizace na správu uživatelů, služeb a řízení přístupu uživatelů ke službám. Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout architekturu autentizace a autorizace pomocí protokolu OAuth 2.0, která umožní aplikacím třetích stran bezpečně využívat funkcionalitu Peruna. Dále architekturu implementovat a její funkčnost demonstrovat na ukázkové aplikaci. Architekturu využijí …více
Abstract:
Perun is a system, which is used by organizations for managing users, services and controling access to these services. Goal of this thesis is design authentication and authorization architecture with protocol OAuth 2.0, which will let third party applications use Perun safely. Than implement the architecture and demonstrate its functionality by example application. Architecture will be used for instace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma