Bc. Klára Pázmanová

Diplomová práce

Souvislost počtu a fenotypu klonálních plazmocytů s maligní transformací monoklonální gamapatie nejasného významu

The relationship of clonal plasma cell number and their phenotype with malignant transformation in monoclonal gammopathy of undetermined significance
Abstract:
Monoclonal gammopathies are a group of heterogenous diseases, characterized by the production of monoclonal immunoglobulin (MIG). Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is a precancerous stage that precedes almost all cases of multiple myeloma (MM). Risk factors that are being used to describe the speed of malignant transformation are not entirely reliable, whereas the utility of …více
Abstract:
Monoklonálne gamapatie (MG) tvoria heterogénnu skupinu chorôb charakterizovaných produkciou monoklonálneho imunoglobulínu (MIG). Monoklonálna gamapatia nejasného významu (MGUS) je prekanceróza predchádzajúca takmer všetkým malígnym mnohopočetným myelómom (MM). Používané rizikové faktory popisujúce rýchlosť malígnej transformácie majú obmedzenú výpovednú hodnotu, avšak využitie multiparametrovej prietokovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viera Hrabčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika