Bc. Markéta HANUSOVÁ

Diplomová práce

Význam orální hygieny u dětí romského etnika se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny.

The importance of oral hygiene on children of Romany ethnic group with the focus on preventive measures resulting in the reduction of oral cavity diseases frequency.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat informovanost a úroveň orální hygieny na základě aplikace edukačního programu u dětí romského etnika a následně optimalizovat péči o dutinu ústní vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění závěsného aparátu u dětí daného etnika. Dalším cílem této práce byla příprava edukačního programu, který by motivoval děti ke správné a pravidelné dentální …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to describe an awareness and level of oral hygiene of children of Romany ethnic group and subsequently optimize the care of oral cavity leading to the reduction in frequency of hanging apparatus illnesses. The other target of this thesis is a preparation of educational program that would motivate children to correct and regular dental hygiene. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Ing. Bc. Markéta KASTNEROVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUSOVÁ, Markéta. Význam orální hygieny u dětí romského etnika se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny. . Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses byqoi6 byqoi6/2
28. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 4. 2015
Bulanova, L.
29. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.