Theses 

Logistické systémy v distribuci a obchodě – Bc. Jonáš Kosejk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jonáš Kosejk

Diplomová práce

Logistické systémy v distribuci a obchodě

Logistic systems in distribution and trade

Anotace: Předmětem diplomové práce Logistické systémy v distribuci a obchodě je problematika logistiky v obchodě a distribuci. Diplomová práce v teoretické části popisuje a představuje vývoj a cíle logistiky, zejména pak logistické náklady, logistické systémy v distribučním řetězci a novodobé logistické technologie. V praktické části je diplomová práce orientována na popis a analýzu logistických systémů v konkrétní pobočce podniku obchodní značky Buderus. Cílem diplomové práce je na základě získaných poznatků analyzovat a zhodnotit současný stav logistiky v pobočce obchodní značky a navrhnout možná zlepšení v nalezených nedostatcích a snížení nákladů v daných procesech logistiky.

Abstract: The issue of diploma thesis Logistic systems in Distribution and Trade is Logistics in Distribution and Trade. The diploma thesis describes and presents development and goals of logistics, particularly logistic costs, logistic systems in distribution chain and modern logistic technology in the theoretical part. The diploma thesis is oriented on description and analysis of the logistic systems in the existing company branch, trademark Buderus Česká republika in the practical part. The aim of this diploma is to analyze and assess current state of logistics in this trademark branch, to suggest possible provements of detected problems and to propose cost reduction in these logistic processes.

Klíčová slova: Logistické systémy, logistika, obchodní logistika, distribuce, skladování. Logistic systems, logistics, trading logistics, distribution, storage.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz