Ing. Martin Vybíral

Bachelor's thesis

Daňová exekuce se zaměřením na exekuci nemovitých věcí

Tax seizure with attention to the seizure movable property
Abstract:
Má práce se věnuje pojmu exekuce a ostatním pojmům s tím spjaté jako exekutor, exekuční příkaz nebo způsoby provedení exekuce. Popisuji zde především nad pojmem exekuce jako takovým, ale také připojuji jiné hlediska tohoto problému. Rád bych přiblížil „laické“ veřejnosti pojem exekuce a výkony spojenými s ní. V dalších částích se zaměřuji na činnosti spjaté s exekucí. Jsou jimi oddlužení, konsolidace …more
Abstract:
The main topic of my work is execution and other associated concepts such as an executor and a warrant of execution. I describe not only the particular concept of execution itself, but I also give some other aspects of this problem. I would like to give to general public clear description and explanation of this problem and legal action associated with it. In other chapters of my work, I focuse on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Yveta Janáková
  • Reader: Mgr. Pavel Kotásek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting