Ing. Martin Vybíral

Bachelor's thesis

Daňová exekuce se zaměřením na exekuci nemovitých věcí

Tax seizure with attention to the seizure movable property
Anotácia:
Má práce se věnuje pojmu exekuce a ostatním pojmům s tím spjaté jako exekutor, exekuční příkaz nebo způsoby provedení exekuce. Popisuji zde především nad pojmem exekuce jako takovým, ale také připojuji jiné hlediska tohoto problému. Rád bych přiblížil „laické“ veřejnosti pojem exekuce a výkony spojenými s ní. V dalších částích se zaměřuji na činnosti spjaté s exekucí. Jsou jimi oddlužení, konsolidace …viac
Abstract:
The main topic of my work is execution and other associated concepts such as an executor and a warrant of execution. I describe not only the particular concept of execution itself, but I also give some other aspects of this problem. I would like to give to general public clear description and explanation of this problem and legal action associated with it. In other chapters of my work, I focuse on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedúci: JUDr. Yveta Janáková
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Taxation