Tereza Mašátová

Bachelor's thesis

Zákon o spotřebitelském úvěru - ochrana spotřebitele

Consumer credit law - consumer protection
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na zkoumání situace a ochrany spotřebitele na trhu v oblasti úvěrování. První část pojednává o historickém vývoji směrnic a zákonů v oblasti spotřebitelských úvěrů a nastíní jak se směrnice a zákony postupem času rozšiřovaly. Druhá část práce analyzuje podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru a vysvětlí, za jakých okolností bude využito konkrétních limitů pro vypočtení …more
Abstract:
This thesis focuses on research of consumer situation and their protection at the credit market. The first part of thesis is about historical development of directives and acts concerning consumer loan and about their expansions during time period. Second part of the thesis analyses terms of early repayment of consumer loan and explains, at which circumstances are particular limits used for determining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2017
  • Supervisor: Petr Kielar
  • Reader: Petr Teplý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71543