Bc. Marianna Kmecová

Diplomová práce

Zmeny v spotrebiteľskom správaní leisure hotelového hosťa

Changes in consumer management of leisure hotel guests
Abstract:
The diploma thesis focuses on changes in the consumer behavior of a leisure hotel guest. The aim of the work is to find out what changes in consumerism have occurred in the Millennium over the past five years. The work is composed of 3 parts. The first part, theoretical and methodological, deals with basic concepts related to consumer behavior and its influence. It describes consumer behavior, factors …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na zmeny v spotrebiteľskom správaní leisure hotelového hosťa. Cieľom práce je zistiť k akým spotrebiteľským zmenám došlo u miléniovej generácie počas minulých piatich rokov. Práca je zložená z 3 častí. Prvá časť, teoreticko – metodologická sa zaoberá základnými pojmami, ktoré súvisia so spotrebiteľským správaním a jeho ovplyvňovaním. Sú v nej opísané prístupy spotrebiteľovho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/iayhb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze