Bc. Lukáš Adámek

Bakalářská práce

Návrh informačního systému v konkrétním podniku

Design of enterprise information system
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Design of the information system in particular company” is to analyze current situation and information requirements in particular company and design appropriate concept of solution of communication between employees and evidence and processing data using information system. In the main part of thesis, besides theoretical foundation of enterprise information systems …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce “Návrh informačného systému v konkrétnom podniku” je analyzovať súčasnú situáciu a informačné potreby vo vybranom podniku a navrhnúť vhodný spôsob riešenia komunikácie medzi zamestnancami a evidencie a spracovania údajov pomocou informačného systému. V hlavnej časti práce sú okrem teoretických základov fungovania podnikových informačných systémov popísané metódy analýzy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta