Bc. Linda Isajská

Bakalářská práce

Aplikace prvků street dance do výuky TV

Aplication of elements of street dance to PE
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje poznatky o tanci, kultuře hip hopu a charakteristice street dance. V praktické části se dozvíme, jaké povědomí mají studenti o dané problematice a zda by chtěli street dance zařadit do hodin TV.
Abstract:
The theoretical part contains information about dance, culture of hip hop and street dance characteristics. In the practical part we find out, what young students know about our topic. And if they are intrested in integrating street dance into physical education classes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit