Theses 

Využití HTML5 a CSS3 při tvorbě přístupného webu – Bc. Tomáš Skořepa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Tomáš Skořepa

Bakalářská práce

Využití HTML5 a CSS3 při tvorbě přístupného webu

Utilisation of HTML5 and CSS3 technologies for development of accessible web sites

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na přínosy HTML5 a CSS3 do oblasti přístupnosti webu. V posloupnosti seznamuje čtenáře se základy problematiky přístupnosti, handicapovanými uživateli Internetu, asistivními technologiemi, metodikou WCAG 2.0 a postupy testování přístupnosti. Pro naplnění zásad metodiky představuje nové techniky HTML5 ve strukturování dokumentů, zpřístupnění obrázků, tabulek a formulářů, přičemž hodnotí jejich podporu ze strany webových prohlížečů a asistivních technologií. Uvádí specifikaci WAI-ARIA, jakožto nástroj pro obohacení přístupnosti, a detailně se zabývá zpřístupněním médií, zejména metodami transkripce a internacionalizace s formátem WebVTT. V souvislosti s použitelností a responzivním web designem popisuje vlastnost media queries CSS3 a využití CSS frameworků.Výsledkem vlastní práce autora je tvorba webového projektu, na kterém je uvedena řada příkladů z teoretické části a především zachycen kompletní proces tvorby přístupného webu. V závěru práce jsou uvedeny výsledky z testování v majoritních zástupcích desktopových a mobilních prohlížečů, validátoru WAVE a hlasové čtečky JAWS.

Abstract: The focus of this bachelor thesis is to determine the benefits of HTML5 and CSS3 in web accessibility. First of all, the reader is introduced to the basics of accessibility, disabled users on the Internet, assistive technology, WCAG 2.0 methodology and testing procedures of web accessibility. In order to fulfill the principles of the methodology, the author introduces new HTML5 techniques in structuring documents, accessing images, tables and forms while evaluating their support from web browsers and assistive technologies. Furthermore, he states specification WAI-ARIA as a tool to enhance accessibility and he deals in great detail with accessing media, especially methods of transcription and internationalization with the WebVTT format. With connection to web usability and responsive web design, the feature of CSS3, media queries, is described as well as the utilization of CSS frameworks.The result of the author’s work is the creation of a web project in which he lists numerous examples from the theoretical part, particularly the complete process of creating an accesible web site. The testing results of the most used desktop and mobile browsers, the WAVE evaluation tool and the JAWS screen reader are listed at the end of the author’s work.

Klíčová slova: přístupnost, technologie asistivní

Keywords: HTML5, CSS3, JAWS, WAI-ARIA

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Monika Borkovcová
  • Oponent: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
prakticka_cast.zip prakticka_cast.zip
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz