Theses 

Elektronický obchod - produkt nad produkty. Výzkum tohoto produktu jako zdroje konkurenční výhody a odlišení se. – Bc. Jan Kolář

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Kolář

Bachelor's thesis

Elektronický obchod - produkt nad produkty. Výzkum tohoto produktu jako zdroje konkurenční výhody a odlišení se.

Online Shop – product beyond all products. Research on this product as a source of competitive advantage and distinction.

Abstract: Internet je moderní komunikační médium, které se za dobu jeho existence stalo významným marketingovým nástrojem a také velmi účinným nástrojem pro elektronické obchodování. Díky možnostem, které Internet nabízí, se tento segment trhu velmi rychle rozrůstá a s tím sílí i konkurenční boj v rámci jednotlivých společností. Elektronický obchod je nejen další způsob prodeje výrobků či služeb, ale také samostatný softwarový produkt, který umožňuje tuto činnost v rámci internetové sítě provozovat. Hlavním cílem této práce je vytyčení rozdílů mezi klasickým a internetovým obchodem, popis elektronického obchodu jako produktu a výzkum přání, potřeb a očekávání zákazníků a jejich využití při vývoji softwaru i strategickém plánování ve firmě.

Abstract: Internet is a modern medium of communication, which became an important marketing tool during its existence, as well as a very powerful platform for online commerce. Thanks to the possibilities that the Internet offers, this segment of the market grows rather rapidly along with the competition within particular companies. Electronic or online commerce is not only another means of retail distribution of goods and services, but also an independent software product, which allows the customer to run such business on the web. The main goal of this work is to highlight the differences between traditional and internet-based commerce, to describe the online commerce as a product and to research the wishes, needs and expectations of customers, which can prove useful in software development or even in company strategic planning.

Keywords: Internet, WWW, elektronický obchod, internetový marketing, marketingový mix, E-shop, E-business, E-commerce, přání potřeby a očekávání zákazníků, analýza prostředí, produkt, konkurenční výhoda, klientské a administrační rozhraní, electronic commerce, Internet marketing, marketing mix, wishes and expectations of customers, environment analysis, product, competitive advantage

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2009
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 13:30, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz