Bc. Dagmar MANDOVCOVÁ

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků jako důsledek nadměrné psychické zátěže

Burnout syndrome in health professionals as a result of excessive psychological stress
Anotace:
Úvod: Diplomová práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků. Bude se v ní zvýrazňovat i problematika vzniklé pandemie koronaviru, která značně podněcuje zhoršení zdravotního stavu a tím přispívá ke vzniku syndromu vyhoření. Cíl: Posouzení rizika ohrožením syndromem vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků na interních a chirurgických odděleních. Zhodnocení …více
Abstract:
Introduction: This thesis focuses on the issue of burnout syndrome among healthcare workers. It also emphasises the burden of the coronavirus pandemic, which has greatly contributed to the deterioration of the general health status and thus assisted to the emergence of burnout syndrome. Objective: To assess the risk of developing burnout syndrome in non-medical healthcare workers in the internal and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Oľga Jarabicová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANDOVCOVÁ, Dagmar. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků jako důsledek nadměrné psychické zátěže. Ústí nad Labem, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdravotnictví zařízení