Bc. Blanka Sedláková

Bakalářská práce

Koncept hate crimes v české trestněprávní úpravě

The Concept of Hate Crimes in the Czech Criminal Law Regulation
Anotace:
Práce je zaměřena na koncept hate crimes (trestné činy z nenávisti) a jeho uplatnění v českém trestním právu. Komplexně vysvětluje podstatu tohoto konceptu a myšlenky, na nichž je postaven. Součástí je reflexe bohaté, avšak nejednotné terminologie a vymezení souvisejících fenoménů jako extremismus, rasismus, antisemitismus či hate speech. Prostřednictvím analýzy trestního zákoníku je představeno, jakým …více
Abstract:
The thesis is focused on the concept of hate crimes and its application in the Czech criminal law. It comprehensively explains the essence of the concept and ideas on which it is based. A part of the thesis reflects diverse, but nonuniform terminology and clarifies related phenomena such as extremism, racism, anti-Semitism and hate speech. By analysing the Criminal Code, it is presented how Czech criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta