Jiří Sonnek

Diplomová práce

Zkoušení a hodnocení anorganických povlaků na substrátech z korozivzdorných ocelí

Testing and evaluation of anorganic coatings deposited on stainless steel substrates
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvářením anorganických povlakůpro medicinské využití, jejich zkoušení a hodnocení. V úvodu jsou popsány aplikace biomateriálů v lidském těle a rozdělení do skupin podle jejich vlastností. Hlavní část práce je věnována korozivzdorné oceli AISI 316L(1.4404), která je používána pro zdravotnické implantáty. V další části se práce zabývá degradací a ochranou biomateriálů před …více
Abstract:
This thesis deals with the formation and tests of inorganic coatings and their evaluation for medical use. The introduction describes the applications of biomaterials in the human body and their distribution according to their properties. The main part of this thesis is dedicated to stainless steel AISI 316L (1.4404), which is used for medical implants. Next part is aiming on the degradation and protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Martin Kraus
  • Oponent: Stanislav Lasek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.